Դեպի Արայի լեռ

  • Տևողությունը՝ 10 օր
  • Տեղը՝ Գյումրի - Գորիս
  • Արժեքը՝ $40